Kategorier
Skissa framtider

Förmågan att reflektera över lång och levd tid

I denna målarworkshop deltog en grupp pensionärer som vi tidigare varit ute och vandrat med i det skånska landskapet. Framför datorerna och med färgpigment och måleriverktyg påbörjades en spännande diskussion som bjöd på reflektioner som spände över de lite längre levda tidsperspektiv dessa deltagare hade förmåga att dela med sig av. Exempelvis funderar flera över […]

Kategorier
Skissa framtider

Visioner, klokskap & förbud

Jag vill inte bli av med mobilen.  Varför? Just det här med att kunna kommunicera med varandra och göra det över hela jordklotet, så vi kan dela kunskaper och insikter, kultur och utbildning. Det skulle vara bra. Eller, DET skulle kunna vara bra.  Vi tänker mycket på tekniken, vetenskap och fakta, men jag tror problemet […]

Kategorier
Skissa framtider

Att leva med osäkerheter och vikten av en rättvis omställning i Virserum

Denna gång tog oss en liten bit utanför Skånes gränser och möttes upp med ett gäng från Virserums Konsthall och projektet Lyssna. I samtalet tog vi oss även utanför Sveriges gränser vilket bland annat väckte frågor om rättvisa, frihet och utmaningar med att leva i ovisshet och osäkerhet:  – Samtalet började med att diskutera risker med […]

Kategorier
Skissa framtider

Inbjudan att skissa framtider!

Regeringen har beslutat att Sverige ska klara sig utan fossil energi år 2045. Men vägen dit är oviss! Vill du vara med och skissa bilder för hur vägen dit kan se ut? Vad är du rädd att förlora? Vad känner du hopp inför?   Vi möts på zoom och börjar workshopen med att avbilda det vi […]

Kategorier
Skissa framtider

Lokalförsörjning och nygammal kunskap i Önneköp

En mörk decemberkväll mötte vi ett gäng från Önneköp. Innan vi hunnit introducera workshoppen och färgerna vi skickat till alla deltagare var samtalet och målandet i full gång. Nedan är några av de punkter som kom upp i samtalet:  –  Inom gruppen vi mötte fanns det en stark vilja och stort intresse för lokal självförsörjning, […]

Kategorier
Skissa framtider

Att ta sig tid och rucka på traditioner i Vombsjösänkan

I samarbete med projektet ”Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan” anordnade vi en målarworkshop om hopp och sorg i övergången till ett fossilfritt samhälle på skånsk landsbygd. Samlade framför våra datorer, med papper, vatten och färger till hands spenderade vi två timmar med att diskutera och skapa bilder av sådant vi tror vi kommer sakna i en övergång […]

Kategorier
Skissa framtider

Liftande, lukter och saknad till mossiga landskap i Vitaby/Grevlunda (del 2)

I en andra workshop med Vitaby/Grevlunda samlades vi en regnig kväll framför datorernas skärmar igen. Under kvällens diskussion i det digitala ljuset var bl.a minnen och nostalgi delaktiga, och reflektioner kring hur svårt det kan vara att föreställa sig vad man i framtiden kommer att sakna. Kommer vi kanske att sakna lukten av bensin?I förlängning […]

Kategorier
Skissa framtider

Vattenbrist, bananer och samåkning i Vitaby/Grevlunda (del1)

I samband med Österlen Lyser bjöd vi in till den första målarworkshopen om hopp och sorg i övergången till ett fossilfritt samhälle på skånsk landsbygd. Deltagare från både Vitaby/Grevlunda byalag och bybor samlades i två omgångar för att göra oss klokare på vad för specifika problem och möjligheter det lokala området antas ha och få […]

Kategorier
Skissa framtider

En färgpalett i omställning

Grafit  Grafit är en mineral som består av 100 % kol. Grundämnet kol är en viktig aktör i det fossila samhället, men har också varit med och skapat problem.  Fossila bränslen (kol, olja och gas) består av organiska kol- och väteföreningar som skapats under miljontal av år. De har t.ex. bildats genom att små vattendjur och […]