Kategorier
Skissa framtider

Liftande, lukter och saknad till mossiga landskap i Vitaby/Grevlunda (del 2)

I en andra workshop med Vitaby/Grevlunda samlades vi en regnig kväll framför datorernas skärmar igen. Under kvällens diskussion i det digitala ljuset var bl.a minnen och nostalgi delaktiga, och reflektioner kring hur svårt det kan vara att föreställa sig vad man i framtiden kommer att sakna. Kommer vi kanske att sakna lukten av bensin?I förlängning av dom tankarna diskuterades även frågor om energi i lite olika format, nedan poängterar vi några:


– Konflikter om mineraler;
och hur man nu inte bara slåss om olja, men även mineraler. Mer specifikt kom vi in på den potentiella vanadin-brytning som kommer att ske på Österlen (Vanadin kan användas för att ladda energi i batteri) och den svåra dubbelhet som finns i den: Är det bättre att dessa krigsherrar slåss om mineraler än att vi offrar vår natur frågade en av deltagarna. 


– Skogen som biobränsle: Jag vill inte ha det fossila men jag vill inte heller ha energi som utvinns på det sättet”. I en personlig berättelse delade en av deltagarna hur hen hade besökt sin barndoms skog, där granar, mossa på stenarna och en enorm artrikedom avbrutet med små åkrar nu höggs ner för att användas som bränsle. Tematiken återkom flera gånger under diskussionen,  alltså om hur också alternativen likt biobränsle inte nödvändigtvis är ett speciellt hoppfullt alternativ sedan det kostar oss och speciellt andra slags arter så otroligt mycket. Det ofattbara att urskog faktiskt fortfarande avvecklas. Om att vi är duktiga på återplantering i kalhyggena, men hur det även dödar undervegetationen, mikrobiotoper, mycelium och annat vi människor inte kan se, eller riktigt har nått att förstå. Om hur svår en omställning är när man ska se nåde det mikroskopiska och makroperspektivet samtidigt.


-Liftande: En annan mycket relevant diskussion och diskussion rörde frågor kring samåkning och liftning. Bl.a ställdes frågor om någon kände till  hur bilpooler funkar på landet? En hel del erfarenheter delades, både kring liftning på 70-talet, samåkningstaxis i Jordanien, smarta appar i Frankrike, och förslag på bättre parkeringsplats vid busshållplatser för vidare långfärder. 


– Tillgång till matvaror på landet: Lokalt i Vitaby finns inte längre en lanthandel, så på tapeten (och relaterat till samåkningsfrågor) var även en hel del bättre bud hur man ska få förnödenhet, allt från gamla lanthandelsbussar, nya digital lanthandelcontainers, och vad personliga mötet med kassörskan betyder. Hur kan teknologin användas bättre för att både ta vara på det mänskliga mötet, jorden och mer effektiva och roliga matvarutillgångar.


Detta är bara ett utsnitt av det som togs upp, men jag hoppas det representerar delar av vad kvällen bjöd på. 

Tack allihopa!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *