Kategorier
Framtidsorientering

Träff 2: Vägar mellan teknikoptimism och nostalgi. Bondrum, 22 maj klockan 13.00-16.00

Vid den andra träffen besöker vi Bondrum / Fågeltofta som bär på olika former av hopp och sorg och berättelser kring dåtid och framtid. Den leriga marken innehåller potentiellt både rester från en lokal by som jämnades med marken för snart 150 år sedan, samt vanadin som är ett material som EU har klassificerats som viktig för framtider eftersom den kan hjälpa oss att lagra energi från vindkraftverk och solenergi. Vilka andra framtider kan vi hitta på denna plats om vi gräver i den leriga jorden? Hur hittar vi en väg mellan teknikoptimism och nostalgi? 

  • Vi träffas vid parkeringen Bondrumsgården
  • Samtalet kommer ske med händerna i leran som vi grävt upp i området. Så ta med oömma kläder. 

I samarbete med Barbara Wohlfahrt, geolog som engagerat sig i frågor om Vanadin och lokal gruvdrift och Marwa Dabaieh, arkitekt och forskare som jobbar med hållbarhet och lera som innovation. 

(Vid behov pga förseningar eller liknande kontakta Li J på 070713 7853)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *