Kategorier
Framtidsorientering

Träff 4: Övningar i en fossilfri midsommar. Vitaby lanthandel, 20 juni klockan 16.00-19.00

Studiecirkeln avslutas med ett besökt i en nerlagd gammal lanthandel där vi tillsammans övar och iscensätter den fossilfria midsommaren. Vi dukar upp ett bord som försöker finna hopp i det lokala landskapet och ger bud på hur framtidens mat kan komma att se ut och smaka. Kan vi nå att odla jordgubbar och potatis själv […]

Kategorier
Framtidsorientering

Träff 3: Målande landskap, Vombsjösänkans pil- och poppelpark. 31 maj klockan 16.00-19.00

Skåne är väl känt för sina bl.a sina pilevallar, gula rapsfält och äppelodlingar. Men landskapen har inte alltid sett ut så, utan har egentligen alltid förändrats i förhållande till behov, ekonomiskt värde och klimatförändringar. Hur ser våra framtida landskap ut? Vindkraft och energiskog tillskrivs idag mycket hopp. Samtidigt är det många som är emot dessa […]

Kategorier
Framtidsorientering

Träff 2: Vägar mellan teknikoptimism och nostalgi. Bondrum, 22 maj klockan 13.00-16.00

Vid den andra träffen besöker vi Bondrum / Fågeltofta som bär på olika former av hopp och sorg och berättelser kring dåtid och framtid. Den leriga marken innehåller potentiellt både rester från en lokal by som jämnades med marken för snart 150 år sedan, samt vanadin som är ett material som EU har klassificerats som […]

Kategorier
Framtidsorientering

Träff 1: Att minnas och föreställa oss förlorade landskap. Knäbäckshusen, 8 maj klockan 13.00-16.00

Den första träffen tar vi oss an den sorg vi kan känna inför landskap, miljöer, och platser som kan gå förlorade som en konsekvens av pågående klimatförändringar. Knäbäckshusen, en älskad plats av många, är utsatt för stranderosion och dess framtid är osäker. Med utgångspunkt i historiska händelser och prognoser om framtiden prövar vi att föreställa […]

Kategorier
Lerverket

Lerverket: en kollektiv omställningsservis

Vill du vara med och skapa en servis för en hållbar framtid? Under Biosfärfestivalen försöker vi väcka liv i lera, traditioner och kunskaper som legat undangömda i källaren på Elfstrands krukmakeri. Verksamheten lades ner i samband med att efterfrågan på lerkärl för att förvara och bevara mat minskade när jordkällare bytts ut mot kylskåp och när fabrikstillverkad keramik och plast började […]

Kategorier
Lerverket

Välkommen att delta i skapandet av Lerverket!

Lerverket består av en hög med lera som bär på olika former av hopp och sorg och narrativ kring dåtid och framtid. Den är uppgrävd från ett område i Tomelilla (Fågeltofta/Bondrum) och innehålla potentiellt både rester från en lokal by som jämnades med marken i samband med en missväxt för snart 150 år sedan, samt Vanadin som […]

Kategorier
Skissa framtider

Förmågan att reflektera över lång och levd tid

I denna målarworkshop deltog en grupp pensionärer som vi tidigare varit ute och vandrat med i det skånska landskapet. Framför datorerna och med färgpigment och måleriverktyg påbörjades en spännande diskussion som bjöd på reflektioner som spände över de lite längre levda tidsperspektiv dessa deltagare hade förmåga att dela med sig av. Exempelvis funderar flera över […]

Kategorier
Lerverket

Lerverket – ett minnesmärke för byn som försvann eller en framtida slagghög från landskap i förändring?

Lerverket består av lera som bär på olika former av hopp och sorg och narrativ kring dåtid och framtid. Den är uppgrävd från ett område i Tomelilla och innehålla potentiellt både rester från en lokal by som jämnades med marken för snart 150 år sedan, samt Vanadin som är ett material som EU har klassificerats som viktig för framtider eftersom den kan hjälpa oss att […]

Kategorier
Skissa framtider

Att leva med osäkerheter och vikten av en rättvis omställning i Virserum

Denna gång tog oss en liten bit utanför Skånes gränser och möttes upp med ett gäng från Virserums Konsthall och projektet Lyssna. I samtalet tog vi oss även utanför Sveriges gränser vilket bland annat väckte frågor om rättvisa, frihet och utmaningar med att leva i ovisshet och osäkerhet:  – Samtalet började med att diskutera risker med […]

Kategorier
Skissa framtider

Inbjudan att skissa framtider!

Regeringen har beslutat att Sverige ska klara sig utan fossil energi år 2045. Men vägen dit är oviss! Vill du vara med och skissa bilder för hur vägen dit kan se ut? Vad är du rädd att förlora? Vad känner du hopp inför?   Vi möts på zoom och börjar workshopen med att avbilda det vi […]