Process

Under våren 2022 bjuder vi in till en slags framtidsorientering genom en osäker terräng på väg mot ett fossilfritt samhälle. Varje träff tar sin utgångspunkt i platser där framtiden på olika sätt kan anas och gör sig påmind. Vi besöker platser som på olika sätt påverkas av klimatförändringar, förändras på grund av utveckling av förnyelsebara energi eller väcker hopp om lokalt engagemang och handlingskraft. Genom olika övningar och diskussioner utforskar vi hur dessa platser, deras historia och möjliga framtider kan hjälpa att förbereda oss för en oviss framtid? Kan de hjälpa oss att närma oss känslor av eventuella förluster? Kan de ge oss hopp? Målet är att genom dessa möten bli bättre på att praktisera både hopp och sorg i en tid i behov av förändring.  

Anmäl dig här >>


LERVERKET

Med utgångspunkt i lokala hantverkstraditioner och lera från olika platser i Skåne bjuder vi in till handgripliga samtal om landskap och samhällen i förändring.


SKISSA FRAMTIDER

Under hösten 2020 och våren 2021 har vi anordnat en serie online målar-workshops där vi bjuder in till att avbilda det vi på olika sätt vill bevara, minnas eller kanske släppa taget om i ett fossilfritt samhälle. Färgerna vi använder är baserade på växter, mat, mineraler och annat som på olika sätt står på spel i en övergång till ett samhälle där vi inte längre kan förlita oss på fossil energi.

 • Förmågan att reflektera över lång och levd tid
  I denna målarworkshop deltog en grupp pensionärer som vi tidigare varit ute och vandrat med i det skånska landskapet. Framför datorerna och med färgpigment och måleriverktyg påbörjades en spännande […]
 • Visioner, klokskap & förbud
  Jag vill inte bli av med mobilen.  Varför? Just det här med att kunna kommunicera med varandra och göra det över hela jordklotet, så vi kan dela kunskaper och […]
 • Att leva med osäkerheter och vikten av en rättvis omställning i Virserum
  Denna gång tog oss en liten bit utanför Skånes gränser och möttes upp med ett gäng från Virserums Konsthall och projektet Lyssna. I samtalet tog vi oss även utanför Sveriges […]
 • Inbjudan att skissa framtider!
  Regeringen har beslutat att Sverige ska klara sig utan fossil energi år 2045. Men vägen dit är oviss! Vill du vara med och skissa bilder för hur vägen dit […]
 • Lokalförsörjning och nygammal kunskap i Önneköp
  En mörk decemberkväll mötte vi ett gäng från Önneköp. Innan vi hunnit introducera workshoppen och färgerna vi skickat till alla deltagare var samtalet och målandet i full gång. Nedan […]
 • Att ta sig tid och rucka på traditioner i Vombsjösänkan
  I samarbete med projektet ”Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan” anordnade vi en målarworkshop om hopp och sorg i övergången till ett fossilfritt samhälle på skånsk landsbygd. Samlade framför våra datorer, med […]
 • Liftande, lukter och saknad till mossiga landskap i Vitaby/Grevlunda (del 2)
  I en andra workshop med Vitaby/Grevlunda samlades vi en regnig kväll framför datorernas skärmar igen. Under kvällens diskussion i det digitala ljuset var bl.a minnen och nostalgi delaktiga, och […]
 • Vattenbrist, bananer och samåkning i Vitaby/Grevlunda (del1)
  I samband med Österlen Lyser bjöd vi in till den första målarworkshopen om hopp och sorg i övergången till ett fossilfritt samhälle på skånsk landsbygd. Deltagare från både Vitaby/Grevlunda […]
 • En färgpalett i omställning
  Grafit  Grafit är en mineral som består av 100 % kol. Grundämnet kol är en viktig aktör i det fossila samhället, men har också varit med och skapat problem.  […]

VANDRINGAR