Process

Under våren 2022 bjuder vi in till en slags framtidsorientering genom en osäker terräng på väg mot ett fossilfritt samhälle. Varje träff tar sin utgångspunkt i platser där framtiden på olika sätt kan anas och gör sig påmind. Vi besöker platser som på olika sätt påverkas av klimatförändringar, förändras på grund av utveckling av förnyelsebara energi eller väcker hopp om lokalt engagemang och handlingskraft. Genom olika övningar och diskussioner utforskar vi hur dessa platser, deras historia och möjliga framtider kan hjälpa att förbereda oss för en oviss framtid? Kan de hjälpa oss att närma oss känslor av eventuella förluster? Kan de ge oss hopp? Målet är att genom dessa möten bli bättre på att praktisera både hopp och sorg i en tid i behov av förändring.  

Anmäl dig här >>


LERVERKET

Med utgångspunkt i lokala hantverkstraditioner och lera från olika platser i Skåne bjuder vi in till handgripliga samtal om landskap och samhällen i förändring.


SKISSA FRAMTIDER

Under hösten 2020 och våren 2021 har vi anordnat en serie online målar-workshops där vi bjuder in till att avbilda det vi på olika sätt vill bevara, minnas eller kanske släppa taget om i ett fossilfritt samhälle. Färgerna vi använder är baserade på växter, mat, mineraler och annat som på olika sätt står på spel i en övergång till ett samhälle där vi inte längre kan förlita oss på fossil energi.


VANDRINGAR