Grief & Hope

Debatten om en omställning till ett fossilfritt samhälle fokuserar ofta på hur ny teknik, som biogas eller elektrifiering, kan ersätta fossilt bränsle. Det tas ofta för givet att vi kan fortsätta leva som förut. Detta trots att vår nuvarande livsstil gjorts möjlig genom tillgången på fossil energi.

I projektet Sorg och Hopp i Omställning har vi tillsammans med boende på skånsk landsbygd närmat oss omställningen som en slags reorientering, bort från modernitetens väl utstakade väg som sätter mycket hopp till ny teknik. För att utforska alternativa vägar har vi gett oss ut i en osäker terräng där olika framtider kan anas och gör sig påminda. Vi har besökt platser påverkade av klimatförändringar, landskap som används för att producera alternativ energi och platser som ger hopp till lokalt engagemang. Målet var att genom olika övningar och diskussioner öva oss på att ha sorgen som följeslagare men kanske framförallt att bli bättre på att navigera med ett kornigt hopp.