Grief & Hope

Ett projekt om sorg och hopp i omställning till en fossilfri skånsk landsbygd.


LERVERKET

Med utgångspunkt i lokala hantverkstraditioner och lera från olika platser i Skåne bjuder vi in till handgripliga samtal om landskap och samhällen i förändring.


SKISSA FRAMTIDER

Under hösten 2020 och våren 2021 har vi anordnat en serie online målar-workshops där vi bjuder in till att avbilda det vi på olika sätt vill bevara, minnas eller kanske släppa taget om i ett fossilfritt samhälle. Färgerna vi använder är baserade på växter, mat, mineraler och annat som på olika sätt står på spel i en övergång till ett samhälle där vi inte längre kan förlita oss på fossil energi.


VANDRINGAR