Kategorier
Lerverket

Lerverket: en kollektiv omställningsservis

Under Biosfärfestivalen försöker vi väcka liv i lera, traditioner och kunskaper som legat undangömda i källaren på Elfstrands krukmakeri. Verksamheten lades ner i samband med att efterfrågan på lerkärl för att förvara och bevara mat minskade när jordkällare bytts ut mot kylskåp och när fabrikstillverkad keramik och plast började användas i allt högre utsträckning. 

Idag står vi inför en annan omställning där alternativa energikällor, så som biobränsle, solenergi, energiskog och vindkraftverk, ska ersätta fossila bränslen.  Hur kommer våra och andra arters liv, påverkas under och efter denna omställning? Vad kan vi lära från tidigare omställningar? 

Med inspiration från Elfstrands keramik som ofta dekorerades med motiv av växter och djur, kommer vi under Biosfärfestivalen utveckla en nutida uppsättning lerkärl och lerfat som vi dekorerar med arter som på olika sätt är berörda av denna omställning. Det kan vara växter som ger hopp om alternativa energikällor, grödor som lämpar sig för lokalproduktion eller rödlistade arter som kanske inbegriper sorg, eller oro.

Under workshopen kommer vi tillsammans arbeta i lera för att skapa en “kollektiv omställningsservis”inspirerade av det Elfstrandska keramiska uttrycket. Vi lär oss tillsammans mer om materialet och reflekterar kring framtidens och dåtidens omställningar.

Vill du vara med? 

Servisen kommer göras i två steg. Det är möjligt att delta vid ett av dessa eller hela processen. Anmäl dig här >>

Motivmodellering: 3 september klockan 10 till 16 (drop in)

Under första workshopen arbetar vi med att modellera och gjuta av arter som inger hopp eller väcker oro och funderingar. Det kan vara en levande växt, ett blad, en bild på ett djur eller något annat avbildas eller gjutas av.

Servisproduktion: 12 september klockan 13-17: 14 september klockan 17-20: 15 september klockan 13-17

Under biosfärfestivalen samlas vi för att producera och dekorera servisen genom att rista och rita direkt i leran samt använda oss av gjutformarna som gjorts vid första tillfället. 

Dessa kärl och fat kommer användas vid ett senare tillfälle för att duka upp till ett samtal om hopp och sorg i omställning. Efter projektets slutdatum får du din del av servisen.

Workshopen annordnas i samarbete med Biosfärfestivalen och Elsfstrands krukmakeri.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *