Kategorier
Lerverket

Lerverket – ett minnesmärke för byn som försvann eller en framtida slagghög från landskap i förändring?

Lerverket består av lera som bär på olika former av hopp och sorg och narrativ kring dåtid och framtid. Den är uppgrävd från ett område i Tomelilla och innehålla potentiellt både rester från en lokal by som jämnades med marken för snart 150 år sedan, samt Vanadin som är ett material som EU har klassificerats som viktig för framtider eftersom den kan hjälpa oss att […]