Kategorier
Framtidsorientering

Träff 3: Målande landskap, Vombsjösänkans pil- och poppelpark. 31 maj klockan 16.00-19.00

Skåne är väl känt för sina bl.a sina pilevallar, gula rapsfält och äppelodlingar. Men landskapen har inte alltid sett ut så, utan har egentligen alltid förändrats i förhållande till behov, ekonomiskt värde och klimatförändringar. Hur ser våra framtida landskap ut? Vindkraft och energiskog tillskrivs idag mycket hopp. Samtidigt är det många som är emot dessa på grund av upplevda brist på estetiska kvalitéer, och eventuell påverkan på andra arter. I detta mötet med landskapet lägger vi delvis bort den kritiska blicken och försöker istället finna livet och skönheten i dessa skavande landskap. Är det industriella landskapet bara av ondo? Kan vi lära oss att tycka om dessa förändrade landskap? 

Vi prövar att närma oss detta experimentlandskap genom bildliga och målande uttryck.

I samarbete med Lars Christersson, Professor emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet.

(Vid behov pga förseningar eller liknande kontakta Li J på 070713 7853)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *