Kategorier
Framtidsorientering

Träff 4: Övningar i en fossilfri midsommar. Vitaby lanthandel, 20 juni klockan 16.00-19.00

Studiecirkeln avslutas med ett besökt i en nerlagd gammal lanthandel där vi tillsammans övar och iscensätter den fossilfria midsommaren. Vi dukar upp ett bord som försöker finna hopp i det lokala landskapet och ger bud på hur framtidens mat kan komma att se ut och smaka. Kan vi nå att odla jordgubbar och potatis själv […]

Kategorier
Framtidsorientering

Träff 3: Målande landskap, Vombsjösänkans pil- och poppelpark. 31 maj klockan 16.00-19.00

Skåne är väl känt för sina bl.a sina pilevallar, gula rapsfält och äppelodlingar. Men landskapen har inte alltid sett ut så, utan har egentligen alltid förändrats i förhållande till behov, ekonomiskt värde och klimatförändringar. Hur ser våra framtida landskap ut? Vindkraft och energiskog tillskrivs idag mycket hopp. Samtidigt är det många som är emot dessa […]

Kategorier
Framtidsorientering

Träff 2: Vägar mellan teknikoptimism och nostalgi. Bondrum, 22 maj klockan 13.00-16.00

Vid den andra träffen besöker vi Bondrum / Fågeltofta som bär på olika former av hopp och sorg och berättelser kring dåtid och framtid. Den leriga marken innehåller potentiellt både rester från en lokal by som jämnades med marken för snart 150 år sedan, samt vanadin som är ett material som EU har klassificerats som […]

Kategorier
Framtidsorientering

Träff 1: Att minnas och föreställa oss förlorade landskap. Knäbäckshusen, 8 maj klockan 13.00-16.00

Den första träffen tar vi oss an den sorg vi kan känna inför landskap, miljöer, och platser som kan gå förlorade som en konsekvens av pågående klimatförändringar. Knäbäckshusen, en älskad plats av många, är utsatt för stranderosion och dess framtid är osäker. Med utgångspunkt i historiska händelser och prognoser om framtiden prövar vi att föreställa […]