About

Debatten om en omställning till ett fossilfritt samhälle fokuserar ofta på hur ny teknik, som biogas eller elektrifiering, kan ersätta fossilt bränsle. Det tas ofta för givet att vi kan fortsätta leva som förut. Detta trots att vår nuvarande livsstil gjorts möjlig genom tillgången på fossil energi.

En omställning till ett fossilfritt samhälle kommer med största sannolikhet även innebära en omställning i vardagen, av värderingar och av våra föreställningar om vad som utgör ett gott liv. I vissa fall kan omställningen även leda till förluster av mat som transporterats långväga eller möjlighet att resa på samma sätt vi gjort förut.

Projektet vill:

  • involvera aktörer och medborgare i att föreställa sig och skapa visioner av fossilfria framtider som innehåller både hopp och förlust
  • utveckla former och metoder för att diskutera och debattera dessa framtider på olika platser och med olika grupper av aktörer.

Projektet äger rum i Skåne med fokus på landsbygd och mindre tätorter. Vi riktar oss till grupper och individer med olika erfarenheter och inställning till en omställning.

Vi vill genom projektet skapa möjlighet att bidra med flera olika bilder av hopp och förlust i relation till ett fossilfritt samhälle. På så sätt vill vi fördjupa förståelsen av vad som skulle kunna vara hoppfullt, och vad som skulle kunna vara acceptabla förluster.

Projektet är finansierat av FORMAS


Debates on a transition to a fossil free society tends to focus on how new technologies, such as biogas, can replace fossil energy – without changing ways of living that fossil energy has enabled. A transition towards a fossil free society will also require transitions in everyday practices, values, imaginaries and world views. In some cases, this transition will also involve loss, in terms of resources, things and mobilities.

The overall aim of this project is to:

  • engage diverse publics into imaging and performing fossil free futures, that encompasses loss as well as hope.
  • develop forms and methods for how these futures can be discussed and debated amongst heterogeneous publics.

Already engaged transition communities and perhaps more reluctant fossil dependent everyday work commuters and different age groups will be included. The goal of this process is to mobilize a heterogeneous understanding of hope as well as loss in a transition towards a fossil free society, and to cultivate movements in terms of what is understood as hopeful and what is an acceptable loss.

The project is financed by FORMAS.