Kategorier
Orienteringsguide

En orienteringsguide

Ladda ner på svenska >> In English coming soon Redskap för reorientering Samhällsdebatten om omställningen till ett fossilfritt samhälle är ofta driven av en slags optimism som skapar trygghet i att en hoppfull framtid väntar. Fokus ligger ofta på hur ny teknik, som biogas eller elektrifiering kan ersätta fossilt bränsle. Det tas för givet att […]

Kategorier
Orienteringsguide

Utställning på Sjöbo konsthall

Projektet Sorg och hopp i omställning avslutas med en utställning på Sjöbo konsthall. Utställningen tar sig formen av en orienteringsguide och där vi med hjälp av både sorg och hopp navigerar genom olika plaster och där olika framtider kan anas. Vi orienterar oss genom platser som är påverkade av klimatförändringar, efterfrågan på alternativ energi, behov av eftertraktade […]

Kategorier
Orienteringsguide

Karttecken för terränger i förändring

I våra försök att reorientera oss mot ett samhälle som inte längre är beroende av fossila bränslen har vi besökt platser där olika slags framtider kan anas och redan nu gör sig påminda. Vi har med andra ord rört oss i terränger som är mitt uppe i förändringar. Det kan handla om förändringar kopplade till […]

Kategorier
Orienteringsguide

Drömgröt

Enligt tradition ska drömgröten ge dig möjlighet att se in i framtiden. Det sägs att om du äter denna gröt vid midsommar utan att dricka något kommer din blivande maka eller make uppenbara sig i dina drömmar. Vid fyra tillfällen under utställningen bjuder vi in till en uppdaterad version av drömgröten. Istället för att blicka […]

Kategorier
Framtidsorientering

Träff 4: Övningar i en fossilfri midsommar. Vitaby lanthandel, 20 juni klockan 16.00-19.00

Studiecirkeln avslutas med ett besökt i en nerlagd gammal lanthandel där vi tillsammans övar och iscensätter den fossilfria midsommaren. Vi dukar upp ett bord som försöker finna hopp i det lokala landskapet och ger bud på hur framtidens mat kan komma att se ut och smaka. Kan vi nå att odla jordgubbar och potatis själv […]

Kategorier
Framtidsorientering

Träff 3: Målande landskap, Vombsjösänkans pil- och poppelpark. 31 maj klockan 16.00-19.00

Skåne är väl känt för sina bl.a sina pilevallar, gula rapsfält och äppelodlingar. Men landskapen har inte alltid sett ut så, utan har egentligen alltid förändrats i förhållande till behov, ekonomiskt värde och klimatförändringar. Hur ser våra framtida landskap ut? Vindkraft och energiskog tillskrivs idag mycket hopp. Samtidigt är det många som är emot dessa […]

Kategorier
Framtidsorientering

Träff 2: Vägar mellan teknikoptimism och nostalgi. Bondrum, 22 maj klockan 13.00-16.00

Vid den andra träffen besöker vi Bondrum / Fågeltofta som bär på olika former av hopp och sorg och berättelser kring dåtid och framtid. Den leriga marken innehåller potentiellt både rester från en lokal by som jämnades med marken för snart 150 år sedan, samt vanadin som är ett material som EU har klassificerats som […]

Kategorier
Framtidsorientering

Träff 1: Att minnas och föreställa oss förlorade landskap. Knäbäckshusen, 8 maj klockan 13.00-16.00

Den första träffen tar vi oss an den sorg vi kan känna inför landskap, miljöer, och platser som kan gå förlorade som en konsekvens av pågående klimatförändringar. Knäbäckshusen, en älskad plats av många, är utsatt för stranderosion och dess framtid är osäker. Med utgångspunkt i historiska händelser och prognoser om framtiden prövar vi att föreställa […]

Kategorier
Lerverket

Lerverket: en kollektiv omställningsservis

Vill du vara med och skapa en servis för en hållbar framtid? Under Biosfärfestivalen försöker vi väcka liv i lera, traditioner och kunskaper som legat undangömda i källaren på Elfstrands krukmakeri. Verksamheten lades ner i samband med att efterfrågan på lerkärl för att förvara och bevara mat minskade när jordkällare bytts ut mot kylskåp och när fabrikstillverkad keramik och plast började […]

Kategorier
Lerverket

Välkommen att delta i skapandet av Lerverket!

Lerverket består av en hög med lera som bär på olika former av hopp och sorg och narrativ kring dåtid och framtid. Den är uppgrävd från ett område i Tomelilla (Fågeltofta/Bondrum) och innehålla potentiellt både rester från en lokal by som jämnades med marken i samband med en missväxt för snart 150 år sedan, samt Vanadin som […]