Kategorier
Uncategorized

Vandringar med funderingar om en fossilfri framtid i det skånska landskapet

Omställningen av samhället till att bli fossilfritt väcker många frågor om hur det ska gå till, vad det kommer att innebära och hur livet ska fungera under och efteråt. Vid två tillfällen under hösten har vi haft möjlighet att få prata med en grupp människor som regelbundet vandrar i olika naturområden i Skåne. Det är […]

Kategorier
Uncategorized

Vattenbrist, bananer och samåkning i Vitaby/Grevlunda (del1)

I samband med Österlen Lyser bjöd vi in till den första målarworkshopen om hopp och sorg i övergången till ett fossilfritt samhälle på skånsk landsbygd. Deltagare från både Vitaby/Grevlunda byalag och bybor samlades i två omgångar för att göra oss klokare på vad för specifika problem och möjligheter det lokala området antas ha och få […]

Kategorier
Uncategorized

En färgpalett i omställning

Grafit  Grafit är en mineral som består av 100 % kol. Grundämnet kol är en viktig aktör i det fossila samhället, men har också varit med och skapat problem.  Fossila bränslen (kol, olja och gas) består av organiska kol- och väteföreningar som skapats under miljontal av år. De har t.ex. bildats genom att små vattendjur och […]

Kategorier
Uncategorized

Före, under och efter

Hej! Mitt namn är Denise Sjödin och jag gör just nu min praktik på Malmö Universitet och är inne på min femte termin på Produktdesign-programmet. Jag kommer fram till det nya året jobba inom SOPP-projektet och det gör jag för att jag är nyfiken på designforskning. Jag vill dela med mig av mitt egna projekt […]