Take Part!

Vi vill gärna höra många olika röster som kommer påverkas av omställningen till ett fossilfritt Skåne. Om du, både som individ, byalag eller förening vill delta så kontakta oss.

We are constantly looking for interesting partners and stakeholder to work with. If you are interested in taking part, please get in contact!