Detta är projektet

Debatten om en omställning till ett fossilfritt samhälle fokuserar ofta på hur ny teknik, som biogas eller elektrifiering, kan ersätta fossilt bränsle. Det tas ofta för givet att vi kan fortsätta leva som förut. Detta trots att vår nuvarande livsstil gjorts möjlig genom tillgången på fossil energi.

En omställning till ett fossilfritt samhälle kommer med största sannolikhet även innebära en omställning i vardagen, av värderingar och av våra föreställningar om vad som utgör ett gott liv. I vissa fall kan omställningen även leda till förluster av mat som transporterats långväga eller möjlighet att resa på samma sätt vi gjort förut.

Projektet vill: – Involvera aktörer och medborgare i att föreställa sig och skapa visioner av fossilfria framtider som innehåller både hopp och förlust. – Utveckla former och metoder för att diskutera och debattera dessa framtider på olika platser och med olika grupper av aktörer.

Projektet äger rum i Skåne med fokus på landsbygd och mindre tätorter.Vi riktar oss till grupper och individer med olika erfarenheter och inställning till en omställning. Vi vill genom projektet skapa möjlighet att bidra med flera olika bilder av hopp och förlust i relation till ett fossilfritt samhälle. På så sätt vill vi fördjupa förståelsen av vad som skulle kunna vara hoppfullt, och vad som skulle kunna vara acceptabla förluster.

Under våren påbörjar vi arbetet med att samla in berättelser om både hopp och sorg som vi kan känna inför en omställning till ett samhälle utan fossil energi. Är du intresserad att vara med i projektet? Kontakta kristina.lindstrom@mau.se